گلوکال پادکست

در گلوکال پادکست مباحث جذاب دنیای پزشکی را دنبال میکنیم.

پخش ویدیو

چرا پزشکی؟

گلوکال پادکست | شماره 1
در این پادکست ما درباره رشته و حرفه پزشکی صحبت می‌کنیم. در قسمت اول این پادکست به این سوال بنیادی می‌پردازیم که: چرا پزشکی؟