گلوکال پادکست

در گلوکال پادکست مباحث جذاب دنیای پزشکی را دنبال میکنیم.

پخش ویدیو

بهترین اپلیکیشن‌های پزشکی (1)

گلوکال پادکست | شماره 3
در گلوکال پادکست ما به مباحث جذاب دنیای پزشکی می‌پردازیم. در قسمت سوم این پادکست 3 اپلیکیشن جذاب برای پزشکان رو معرفی کردیم.
پخش ویدیو

سازمان پزشکان بدون مرز کجاست؟

گلوکال پادکست | شماره 2
در گلوکال پادکست ما به مباحث جذاب دنیای پزشکی می‌پردازیم. در دومین قست این پادکست، سازمان پزشکان بدون مرز رو معرفی کردیم.
پخش ویدیو

چرا پزشکی؟

گلوکال پادکست | شماره 1
در این پادکست ما درباره رشته و حرفه پزشکی صحبت می‌کنیم. در قسمت اول این پادکست به این سوال بنیادی می‌پردازیم که: چرا پزشکی؟