گلوکال کالج در روز 23 آذر ماه 1400، میزبان دکتر مهدی محمدی، دکترای مدیریت نوآوری...

بازدید : 3722

هزینه تحصیلی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در انتخاب دانشگاه و همچنین محل تحصیل...

بازدید : 3712

بسیاری از کشورها و دانشگاه‌های آنها برای پذیرش دانشجو شرایط و ضوابط خاصی را در...

بازدید : 3744

بسیاری از دانشجویان پس از تحصیل پزشکی در اروپا به فکر این هستند که به...

بازدید : 3754

مهاجرت تحصیلی برای بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان و خانواده‌های آنها تصمیمی سخت است و...

بازدید : 3788

فرم مشاوره رایگان تحصیلات بین الملل