درخواست تعین سطح حضوری

فرد متقاضی با حضور در کالج و شرکت کردن در آزمون تعیین سطح Mock، در کلاس مناسب با سطح زبانی خود ثبت نام می‌شود. مدت زمان شرکت در آزمون تعیین سطح با احتساب وقت آماده سازی کارنامه آزمون 3 ساعت است. افرادی که نمره آزمون تعیین سطح آنها زیر نمره 3 باشد در دوره‌های Pre-IELTS ثبت‌نام می‌شوند.

درخواست تعین سطح آنلاین

تعیین سطح آنلاین در پلتفرم آنلاین کالج انجام می‌شود و شامل 3 بخش تست‌های چهارگزینه‌ای برای سنجش واژگان و گرامر، Speaking و Writing می‌شود. مدت زمان آزمون آنلاین 90 دقیقه می‌باشد. در صورت تشخیص فرد ارزیاب و در صورت حضور زبان آموزان در کالج، تست Listening و Reading این افراد در فرصتی دیگر برگزار می‌شود.

رزرو شما با موفقیت ثبت شد

متقاضی محترم آزمون تعیین سطح دپارتمان زبان انگلیسی گلوکال کالج

ضمن سلام و خوش‌آمدگویی، اطلاعات و قوانین شرکت در آزمون تعیین سطح آنلاین به شرح زیر است. لطفا قوانین را به‌دقت مطالعه و به آنها عمل کنید. قوانین شرکت در آزمون تعیین سطح آنلاین: